Mateřská škola Uhy
Mateřská škola Uhy

Zápis 2021/2022

Zápis

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Uhy přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Z/13/2021

Přijímá se od 1.9.2021

Z/1/2021

Přijímá se od 1.9.2021

Z/15/2021

Přijímá se od 1.9.2021

 

 

Potvrzení o přijetí přihlášky a přidělení registračního čísla bylo zasláno e-mailem s elektronickým podpisem 14.5.2021.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. ( §34a, odst.2 ŠZ) Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte. (§34a odst.2 ŠZ)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8 do 12 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu školy, v níž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle §182a ŠZ.

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. ( §34a, odst.4, ŠZ)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

-          jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince

           místo pobytu dítěte,

-          uvedení období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno,

-          důvody pro individuální vzdělávání dítěte ( §34b, odst.2, ŠZ),

-          jméno, příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu.

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. (§34b, odst.3) Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

Způsob a místo ověření: třída mateřské školy

Termín ověření:   listopad (přesný datum bude vždy upřesněn dle daného roku)

Náhradní termín: prosinec (přesný datum bude vždy upřesněn dle daného roku)

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. ( § 34b, odst.4)

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. ( § 34b, odst.7)

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie