Mateřská škola Uhy
Mateřská škola Uhy

Školné

Školné pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na částku  450,-Kč měsíčně.

 

Školné pro školní rok 2020/2021 je  450,-Kč měsíčně.

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy a s ohledem na znění vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání  je částka  úplaty  za  předškolní  vzdělávání adekvátně  zkrácena.

Školné za měsíc:

březen …………… 0,- Kč

duben ……………. 0,- Kč   (pro děti, které do školky v tomto měsíci k docházce nenastoupily)

duben ……………. 225,- Kč  (pro děti zaměstnanců vybraných profesí, které v tomto měsíci                                                                              k docházce do MŠ nastoupily)

 

Úhrada úplaty za vzdělávání:

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené takto:

Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku a to vždy k 30. 6. pro školní rok následující.

Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ a dětí s odkladem školní docházky se podle § 123 odst. 2 Školského zákona poskytuje bezúplatně.

Úplata za vzdělávání je splatná za kalendářní měsíc vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.  Platbu lze provést složenkou nebo bankovním převodem. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a nedohodne jiný způsob úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb. ,§ 35 odst.1d.

 

    Účet na úhradu za vzdělávání : 5524952339/0800

  

Každé dítě má svůj nezaměnitelný variabilní symbol určený pro identifikaci platby.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie